Mobil Eğlence endüstrisini oluşturan iki farklı sektör vardır. Bunlardan biri eğlence, diğeri ise telekominikasyon sektörüdür. Eğlence sektörü; insanların zaman öldürme amaçlı olarak kullandıkları eğlence aktivilerinden gelir elde edilmesi üzerine kurulmuştur. Bu durum; tüketici davranışlarında konusunda uzmanlık ve marka bilinirliği gerektirir. Aynı zamanda yoğun bir sosyal yönü vardır. Telekominikasyon sektörü ise; daha çok mühendisliğe dayanır, IT odaklı satıcılar ve operatörlere bağlıdır. Ancak yine de her iki sektörün de kendi içerinde geliştirdiği ‘en iyi uygulama’ modelleri mevcuttur. Mobil endüstrisi, bu iki sektörü bir araya getirerek ve onları bir köprü gibi kullanarak tek bir çözüm yolu sağlanmasını amaçlar. Bu sektördeki gelir akışı, katkı sağlayanlar, sağladıkları katkı ve göze aldıkları risk kadar ödüllendirir. Ancak bu birleşik sektörde; ne değer zinciri ne de herhangi bir iş modeli, sürdürebilir fikir birliği oluşturabilmiş değil. Bu belirsizliğin en önemli nedeni; büyük ölçekli uygulama geliştirme sıkıntısı ve markalı içeriğin az olmasıdır. RETROMEDYA, medya ve telekom sektörlerini başarılı bir şekilde kullanarak “yenilikçi” servislerinde uyguladı ve böylece Türk mobil eğlence pazarında yeni ve optimum bir çözüm sundu. Retromedya özellikle, medya şirketlerinin fikren sunduğu hizmetleri teknolojisiyle birleştirerek “Mobil Medya Servisleri”ni sağladı. ‘Open TV’de mobil olanaklar sağlayan RETROMEDYA; Mobil medya web sayfaları, üyelik tabanlı Haber paketleri ve Video servisleri, TV için SMS&IVR kanalları, Radyo katılımları ve interaktif oylamalarda için de çok platformlu teknolojik çözümler sundu.